Tilbud

Hva vil du gjøre?

Kulturskolen i Melhus har et bredt spekter av undervisningstilbud som tilbys barn og ungdom. På disse sidene finner du informasjon om dans, drama, sirkus, musikk, visuelle kunstfag og musikkteknologi.

Søk gjerne ved å trykke på “Søk plass” øverst på siden. Da kommer du direkte til en søknadsportal – der du fyller inn nødvendig info.