Ofte stilte spørsmål

Brukernavn for elever:
3 første bokstaver i for- og etternavn, til sammen 6 bokstaver.

Brukernavn for foresatte:
e-postadresse.

Passord:
Hver enkelt bruker oppretter eget passord.

Alle har fått tilbud om å knytte sammen sin bruker med ID Porten (for foresatte) eller Feide (for elever). Da brukes disse ved innlogging.

Du har også mulighet til å trykke glemt passord.

Klikk på knappen “Søk plass” på forsiden.

I tilfeller der søkerne ikke får plass settes de på venteliste. Kulturskolen praktiserer løpende opptak når plasser blir ledige underveis i skoleåret. Så fremt det er praktisk mulig tas nye elever opp etter søkedato.
Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Nedre aldersgrense kan variere. Se under det aktuelle faget  under fanen “Undervisningstilbud”. Elevene kan gå på ulike tilbud i kulturskolen frem til de fyller 20 år. I enkelte tilfeller undervises også voksne over 20 år.

Musikk: man må generelt ha eget instrument. På fiolin og trekkspill kan man leie instrumenter. For de som er medlemmer i skolekorps leier eleven hos de. De som søker piano, må ha eget instrument hjemme. Noter kjøpes av eleven.

Dans: Vi danser i myke ballettsko på barnedans, dansemix og klassisk ballett. Vi bruker myke jazzsko på jazz fra 8-12 år, og velger myke jazzsko eller sneakers fra 12 år. I moderne bruker vi ikke sko. (Vi anbefaler ikke dansesko fra vanlige kjedebutikker, disse sitter alt for dårlig på foten). Håret settes alltid opp i danseklassen. Vi trener i treningskær. Vi har med flaske med vann.

Tips til innkjøp av sko/ dansetøy:
www.dancewear.no

Drama: Kulturskolen har en del kostymer og annet utstyr som brukes i undervisningen.

Visuelle kunstfag: Kulturskolen dekker normale materialkostnader.

Søknadsfristen for hovedopptak er 1. juni.

Kulturskolen praktiserer løpende opptak når plasser blir ledige. Søknadsfrist for vårsemesteret er 1. desember.

Permisjon gis kun ved midlertidig flytting fra kommunen, eller av medisinske grunner.

Kulturskolen har søskenmoderasjon og flerfagsrabatt. For familier med lav inntekt er det mulig å søke om friplass. Se under fanen “priser” for mer informasjon.

Ja, det er mulig å kombinere flere aktiviteter og fag. Elever som går på flere fag får flerfagsrabatt.

Nei, vi gir ikke prøvetimer. Kunstneriske uttrykk må læres over tid. En prøvetime vil ikke gi et riktig bilde av læringssituasjonen.

Gjennom re-registrering bekrefter du at du fortsatt vil ha plassen neste skoleår, du kan og oppdatere kontaktinformasjon. Står du på venteliste til nye fag bekrefter eller avkrefter du at du fortsatt ønsker å stå som søker.

Vår elevportal heter Speedadmin. https://nomelhus.speedadmin.dk

All innmelding skjer via denne.

Her finner våre elever timeplan, oversikt over lærer(e) med kontaktinfo,  oversikt over kommende konserter/forestillinger/utstillinger, dine siste beskjeder, mulighet for å melde på flere fag, og mulighet for utmelding.

Vi anbefaler alle å ta i bruk appen Speedadmin.

Når du får plass i kulturskolen, beholder du plassen til du sier den opp. Du trenger ikke å søke om plass på nytt til neste skoleår, men kulturskoleplassen eller ventelisteplassen må re-registreres før hvert skoleår. Dette må du gjøre for å bekrefte at du vil ha plassen også neste skoleår. Alle elever får e-post om re-registrering i slutten av april.

All utmelding må gjøres til kulturskolens administrasjon via Speedadmin. Du finner dette på elevportalen. Det er ikke nok å melde fra til lærer.

Det kan du gjøre etter avtale med lærer.

På dans er det ikke mulig.

Dette varierer fra fag til fag. På fag hvor vi har noe ledig kapasitet, kan det være lettere enn på fag der vi har fulle grupper. Bytte av tidspunkt skjer gjennom avtale med faglærer.