Drama

Et tilbud for drama-/teaterinteresserte i alderen 6-19 år. I faget drama er alt arbeid i prosessen frem mot den sceniske presentasjonen viktig. Mange funksjoner skal ivaretas underveis. Stikkord for opplæringen kan være dramatisering, teatersport, revy, improvisasjon, dikt og i enkelte tilfelle ferdige manus. Av og til jobbes det og med sang og musikk.

Faget drama/teater inneholder mange ulike elementer som f.eks stemmebruk, kroppsspråk, teatersminke, dekorasjoner, kulisser og kostymer. Det er stort fokus på team-arbeid i opplæringen. Evne til å samarbeide og ta instruksjon er særdeles viktig. I dramafaget er prosess og forestilling likestilt.