Visuelle kunstfag

Tilbud til barn og ungdom i alderen 9-19 år. Visuelle kunstfag gir et stort handlingsrom for skaperglede og utforskende kunstneriske prosesser. Vi arbeider med utgangspunkt i et mangfold av teknikker, materialer og verktøy innen både tegning, maling, grafikk og skulpturelle arbeider. Faget er basert på gruppeundervisning, der dere både får fordype dere i egne arbeider og holde på sammen. Timene er ment å oppleves som et godt og trygt møte med kunsten og hverandre. En dedikert lærer gir støtte, hjelp og tilrettelegging, og armslag for elevenes egne ideer samtidig som vi jobber målrettet med diverse tema og teknikker. Dere skal få slippe til dere selv gjennom kunsten, være på veg mot et eget uttrykk. Og dere får vist frem arbeider gjennom ulike prosjekter og utstillinger gjennom året. Visuelle kunstfag har komprimert semester.

Kulturskolen tilbyr undervisning i Visuelle kunstfag på Lundamo barneskole og på Melhus rådhus.

 

Kunstmix

Dette er et 10 ukers gruppetilbud på Melhus rådhus til barn i alderen 6-8 år. Her får barna tegne, male og utforske ulike materialer individuelt og i felles prosjekt. Gjennom arbeidet med visuell kunst utvikler elevene sin uttrykksevne, formsans, sine kunstfaglige ferdigheter, iboende skaperglede og opplever mestring.