Undervisningstilbud - Musikkaktivitet

Musikkaktivitet er et spesialtilbud for søkere med store behov for spesielt tilrettelagt undervisning. Søkere  følge opp med direktekontakt i forhold til å informere Kulturskolens administrasjon.