Tilrettelagt musikkaktivitet

Kulturskolen tilbyr musikkopplæring til elever som har behov for en særlig tilrettelagt aktivitet. Kjerneaktivitetene vil være knyttet til musikk og musiske aktiviteter i forhold til elevenes forutsetninger.

Her vil det være behov for en dialog rundt hver enkelt elev for å avklare ønsker, behov og muligheter. Ta kontakt med kulturskolen på telefon.