Undervisningstilbud - Filiokus 2-5 år

Onsdag ettermiddag på Melhus rådhus.

Filiokus er Kulturskolens tilbud til førskolebarna. Gjennom lekbetont undervisning med fokus på bl.a. drama, sang, bevegelse og bruk av rytmeinstrumenter, blir barna tatt med inn i musikkens verden. I løpet av sesongen deltar Filiokus-barna på enkle opptredener og får vist frem noe av det de har jobbet med.

Undervisningen organiseres i grupper fra 6 og opp til 12 elever. Vi setter sammen grupper der det blir tatt hensyn til alder. Foreldre/foresatte kan gjerne være med på timene. Undervisningsåret består av 12 ukers undervisning i høstsemesteret og tilsvarende i vårsemesteret.