Kulturskole 2-5 år

Filiokus 2-5 år

12 onsdager per semester på Melhus rådhus kl. 17.00-17.45.

Tilbud til barn i alderen 2-5 år. Gjennom lekbetont undervisning med fokus på sang, drama, bevegelse og bruk av rytmeinstrumenter, blir barna tatt med inn i musikkens verden. Undervisningen organiseres i grupper fra 6 og opp til 10 elever. Foreldre/foresatte er med på timene. Undervisningsåret består av 12 ukers undervisning per semester.

 

Barnedans 5 år

Undervisning på Trøndertun Folkehøgskole.

Vi tilbyr barnedans til 5-åringer. Barnedans er lek med musikk, rytme og bevegelser. Det øves også på enkle koreografier til forskjellige typer musikk.