Musikkteknologi

Lyd- og lysteknikk

Et tilbud for ungdom i alderen 12-19 år. Faget «lyd- og lysteknikk» er et tilbud til de som er interessert i det tekniske rundt produksjon for scene. Gjennom praktisk arbeid blir elevene kjent med teknisk utstyr brukt i sceneproduksjon, samt miksere for lys og lyd. Opplæring i rigging til konserter og forestillinger er óg en viktig del av faget. Elevene får praksis på kulturskolens forestillinger. Elevene får etter hvert mulighet til å spesialisere seg innenfor de to disiplinene.

Moderne Musikkproduksjon – Laptop som instrument

Et tilbud for elever i alderen 10 – 19 år. Målsettinga for faget er å lære elevene å bruke datamaskinen som sitt «instrument». Ved bruk av datamaskin I Kulturskolens studio blir elevene kjent med ulike digitale verktøy som brukes til å lage musikk i vår tids lydbilde. Elevene får hjelp og støtte av kulturskolens lærer som tilrettelegger og støtter eleven i arbeidet med musikken. Faget gir god opplæring i bruk av aktuell programvare. Det musiske elementet vektlegges høyt.