Dans

Timeplan Dans
Klassisk:
Klassisk barn (fra 8 år)
Klassisk ungdom
Elevene danser til klassisk musikk, først ved barren. Det følges en bestemt rekkefølge av øvelser som forbereder kroppen til mer krevende øvelser ute på gulvet.
Klassene kan inneholde f.eks: adagio, piruetter, små og store hopp og bevegelseskombinasjoner i senter og over gulvet. Vi jobber også med koreografi.
Jazz:
Jazz 8-10 år
Jazz 10-12 år
Jazz 1 (13 år)
Jazz 2 (ungdomsskolen)
Jazz 3 10 trinn og opp, øvet nivå
Stilarter innen jazzdans bestemmes ofte ut fra musikkvalg: pop, rock, r&b, techno, hip hop o.l. Sjangeren kan variere. Klasseoppbyggingen deles gjerne i to: først en del som inneholder øvelser som opparbeider grunnteknikk, balanse, isolasjon, koordinasjon, kondisjon, fleksibilitet og styrke.
Moderne:
Moderne 1: fra 11 år
Moderne 2: litt øvet
Moderne 3: øvet/viderekommen
I klassene lærer elevene å bruke kroppen på en rekke ulike måter. Elevene kan lære koreograferte verk, eller de kan improvisere fram egne personlige bevegelser og uttrykk. Klassen kan inneholde øvelser i senter og over gulvet, gulvarbeid, improvisasjon, komposisjon og partnerarbeid. Vi danser til musikk i mange ulike sjangrer.
Dansemix og barnedans
Barnedans: fra 5 år
Dansemix 1: 1.trinn
Dansemix 2: 2.trinn
I dansemix lærer vi elementer fra både jazz, klassisk og moderne dans. Vi jobber også med improvisasjon og å skape egne bevegelser gjennom lek og oppgaver. Her lærer eleven enkle elementer fra komposisjon, bevegelsesutforskning, rytme og dynamikk. Fokus på samarbeid og selvstendig utforskning er sentralt, alt fra et lekbetont utgangspunkt.
Vi har forestilling hvert år. Det å kunne fremføre dans på en scene er en viktig del av læringen og den kunstneriske utviklingen til elevene.