Om DKS Melhus

Den kulturelle skolesekken i Melhus tar imot forslag til formidlingsopplegg som kan tilbys skolene.

Melhus kommunes DKS skal tilby kunst- og kulturopplevelser som bærer preg av fordypning i en kunstart/et kulturområde og/eller er organisert som verksted/interaktiv opplevelse. Opplevelsene skal gå til 1.-10. klasse.

Ved innsending av forslag ber vi om beskrivelser av følgende:

  • Oppleggets idé og varighet (hva skal elevene være med på og hvorfor)
  • Oppleggets organisering (først gjør vi dét og så dét)
  • Målgruppe (alder)
  • Varighet og riggetid
  • Praktiske behov (rom, bærehjelp, materialer, hva bør læreren hjelpe med)
  • Forarbeid/etterarbeid (må læreren forberede noe?)
  • Litt om dere som skal gjennomføre det

Vi gjør oppmerksom på at vi sjelden får råd til opplegg som går over mange dager og/eller har mange aktører.

Ved spørsmål, ta kontakt med koordinator: Elisabeth A. Dalsaune elisabeth.aune.dalsaune@melhus.kommune.no