Kulturskole 6-7 år

Musikkmix

Tirsdager kl. 17.00-17.45 på Melhus rådhus.

Musikkmix er et gøyalt og lekbasert undervisningstilbud til barn i alderen 6-7 år. Sang, rytme, samspill og bevegelse er hovedelementene i tilbudet. I deler av året får elevene bli kjent med ulike instrument.

 

Dansemix

45 minutter per uke på Eid og på Trøndertun Folkehøgskole. Se timeplan for alle dansegrupper under kategorien Dans.

Vi tilbyr dansemix til barn i alderen 6-7 år. I dansemix lærer vi elementer fra både jazz, klassisk og moderne dans. Vi jobber også med improvisasjon og å skape egne bevegelser gjennom lek og oppgaver. Fokus på samarbeid og selvstendig utforskning er sentralt, alt fra et lekbetont utgangspunkt.

 

Kunstmix

Mandager kl. 16.45-17.45 på Melhus rådhus.

Dette er et gruppetilbud til barn i alderen 6-7 år. Her får barna tegne, male og utforske ulike materialer individuelt og i felles prosjekt. Gjennom arbeidet med visuell kunst utvikler elevene sin uttrykksevne, formsans, sine kunstfaglige ferdigheter, iboende skaperglede og opplever mestring.