Kulturskole 6-7 år

Kor (1.-4. trinn)

Onsdager kl. 16.00-16.45 på Melhus rådhus.

Som elev i koret i kulturskolen, lærer elevene grunnleggende sang- og pusteteknikk. Gjennom et variert repertoar utforsker de forskjellige uttrykk og utvikler sangstemmen sin.

Dansemix

45 minutter per uke på Eid og på Trøndertun Folkehøgskole. Se timeplan for alle dansegrupper under kategorien Dans.

Vi tilbyr dansemix til barn i alderen 6-7 år. I dansemix lærer vi elementer fra både jazz, klassisk og moderne dans. Vi jobber også med improvisasjon og å skape egne bevegelser gjennom lek og oppgaver. Fokus på samarbeid og selvstendig utforskning er sentralt, alt fra et lekbetont utgangspunkt.

Drama

Et tilbud for drama-/teaterinteresserte i alderen 6-19 år. Stikkord for opplæringen kan være dramatisering, teatersport, revy, improvisasjon, dikt og i enkelte tilfelle ferdige manus. Av og til jobbes det og med sang og musikk. Evne til å samarbeide og ta instruksjon er særdeles viktig.

Kunstmix

Dette er et 10 ukers gruppetilbud på Melhus rådhus til barn i alderen 6-8 år. Her får barna tegne, male og utforske ulike materialer individuelt og i felles prosjekt. Gjennom arbeidet med visuell kunst utvikler elevene sin uttrykksevne, formsans, sine kunstfaglige ferdigheter, iboende skaperglede og opplever mestring.

Instrument

Vi tilbyr undervisning på fiolin, trekkspill og piano for barn helt ned i 6 års alder. Dette gjøres i samråd med foresatte da det er viktig at eleven er moden nok til å starte så tidlig.

Undervisning tilbys på de fleste banreskolene i kommunen og på Melhus rådhus. Tid og sted avtales direkte med lærer.