Våre priser

Betalingsbestemmelser for kulturskolen:

Det er kommunestyret som vedtar kulturskolens satser for egenandel. Egenandel faktureres 2 ganger årlig. Påbegynt semester betales som et helt semester.

Pris per semester gjeldende fra 01.01.2024:

Instrumental- og vokalopplæring Kr 1 715
Moderne musikkproduksjon
Visuelle kunstfag
Dans Kr 1 220
Drama
Sirkus og sirkus fordypning
Lyd- og lysteknikk
Andre grupper: Filiokus, Kor (1.-4.trinn), Band og Kunstmix 10 uker
Instrumentleie (fiolin og trekkspill) Kr 50

Rabattordninger:

  • Søskenmoderasjon: For familier med mer enn ett barn i kulturskolen gis moderasjon på 25% fra barn nummer to (etter fødselsdato). Det forutsettes at barna er registrert med samme betaler i Speedadmin.
  • Flerfagsrabatt: Elever som går på flere fag, får 25% rabatt fra 2.tilbud
  • Dans: For elever som går på flere danseparti, gis 25% rabatt på 2.dansetilbud og 50% rabatt på 3.dansetilbud.
  • Makspris: Ingen husstand skal betale mer enn 3 430,- pr. semester (halvår).

Oppsigelse av kulturskoleplass:

Utmeldingsfrist for vårsemesteret er 1. desember og for høstsemesteret 1. juni.

Skriftlig oppsigelse gjøres via Speedadmin eller pr. epost til kulturskolen@melhus.kommune.no.

Friplass:

Du kan søke om friplass for inntil 2 plasser per elev når husstandens alminnelige inntekt er inntil 4G. Søknad innvilges for ett skoleår om gangen. Siste års skatteoppgjørsskjema vedlegges søknaden. Hvis situasjonen er endret etter dette må det dokumenteres ved for eksempel separasjonsbevilling eller annet. Søknad sendes til postmottak@melhus.kommune.no.

Søknadsfrister:

1. september (gjelder hele skoleåret)
1. februar (gjelder vårsemesteret)