Våre priser

Betalingsbestemmelser for kulturskolen:

Det er kommunestyret som vedtar kulturskolens skolepengesatser. Skolepenger faktureres 2 ganger årlig. Påbegynt semester betales som et helt semester.

Pris per semester i 2022:

 • Instrumental- og vokalopplæring kr 1625,-
 • Band kr 1625,-
 • Lyd- og lysteknikk kr 1625,-
 • Moderne musikkproduksjon kr 1625,-
 • Tilrettelagt musikkaktivitet kr 1625,-
 • Visuelle kunstfag kr 1625,-
 • Sirkus kr 1020,-
 • Drama kr 1020,-
 • Dans kr 1020,-
 • Filiokus kr 1020,-
 • Instrumentleie kr 50,- Vi leier ut fiolin og trekkspill.

Rabattordninger:

 • Søskenmoderasjon: 25% rabatt per elev.
 • Flerfagsrabatt: Elever som går på flere fag, får 25% rabatt fra 2. tilbud
 • Dans: For elever som går på flere danseparti, gis 25% rabatt på 2. dansetilbud og 50% rabatt på 3. dansetilbud.
 • Makspris: Ingen familie skal betale mer enn 3250,- pr. semester (halvår).

Unntaket er når eleven har flere timer pr. uke i ett og samme uttrykk. Det betales da ordinær pris, uten moderasjon, for ekstratilbudet.

Friplass:

Du kan søke om friplass når familiens alminnelige inntekt er inntil 4G. Søknad innvilges for ett skoleår om gangen.