Våre priser

Betalingsbestemmelser for kulturskolen:

Det er kommunestyret som vedtar kulturskolens skolepengesatser. Skolepenger faktureres 2 ganger årlig. Påbegynt semester betales som et helt semester.

Pris per semester i 2023:

Instrumental- og vokalopplæring Kr 1 660
Moderne musikkproduksjon Kr 1 660
Visuelle kunstfag og Kunstmix Kr 1 660
Dans Kr 1 120
Drama Kr 1 120
Sirkus Kr 1 120
Sirkus fordypning Kr 1 120
Lyd- og lysteknikk Kr 1 120
Band Kr 1 120
Filiokus Kr 1 120
Musikkmix Kr 1 120
Kor (3.-6.trinn) Kr 1 120
Instrumentleie (fiolin og trekkspill) Kr 50

Rabattordninger:

  • Søskenmoderasjon: For familier med mer enn ett barn i kulturskolen gis moderasjon på 25% fra barn nummer to (etter fødselsdato). Det forutsettes at barna er registrert med samme betaler i Speedadmin.
  • Flerfagsrabatt: Elever som går på flere fag, får 25% rabatt fra 2.tilbud. Elever som går på sirkus fordypning, får også 25% rabatt på fordypningstilbudet.
  • Dans: For elever som går på flere danseparti, gis 25% rabatt på 2.dansetilbud og 50% rabatt på 3.dansetilbud.
  • Makspris: Ingen familie skal betale mer enn 3 320,- pr. semester (halvår).

Friplass:

Du kan søke om friplass når familiens alminnelige inntekt er inntil 4G. Søknad innvilges for ett skoleår om gangen. Siste års skatteoppgjørsskjema vedlegges søknaden. Hvis situasjonen er endret etter dette må det dokumenteres ved for eksempel separasjonsbevilling eller annet. Søknad sendes til postmottak@melhus.kommune.no

Søknadsfrister:

  1. september (gjelder hele skoleåret)
  2. februar (gjelder vårsemesteret)