Våre priser

Betalingsbestemmelser for kulturskolen:

Det er kommunestyret som vedtar kulturskolens skolepengesatser. Oppdatert informasjon om disse satsene finner du ved å gå inn på kommunens hjemmeside. Du kan komme direkte til denne siden ved å trykke her: SKOLEPENGESATSER