Våre priser

Betalingsbestemmelser for kulturskolen:

Det er kommunestyret som vedtar kulturskolens skolepengesatser.

 

Betalingsbestemmelser for kulturskolen:

 Tilbud til kr. 1582,- pr semester:

-Instrumental-/ vokalopplæring

-Visuelle kunstfag

-Drama og musikk

-Lyd- og lysteknikk

-Moderne musikkproduksjon

 

Tilbud til kr. 991,- pr semester:

-Sirkus

-Drama

-Dans/ballett *

-Filiokus

*For dans/ballett gjelder egne satser dersom elevene er med på fleire parti:

·         1. tilbud: kr. 991,- pr. semester

·         2. tilbod: kr. 737,- pr. semester

·         3. tilbod: kr. 493,- pr semester

Det gis 25 % rabatt i søskenmoderasjon på totalbeløpet. Ingen familie skal betale mer enn 3170,- pr. semester (halvår). Unntaket er når eleven har flere timer pr. uke i ett og samme uttrykk. Det betales da ordinær pris, uten moderasjon, for ekstratilbudet.

Friplass i kulturskolen gis, etter søknad, for ett skoleår av gangen. Inntektsgrensen for friplass i kulturskolen settes til 4G.

Faktura sendes ut èn gang pr. semester.

Påbegynt semester betales som et helt semester.