Undervisningstilbud - Sirkus

Sirkus eller Nysirkus er et tilbud til deg som er i alderen 10-19 år og som liker å være aktiv. På sirkus jobbes med ulike typer sjonglering som f.eks baller, køller og diablo. Tissue-akrobatikk i taulignende laken festet i taket er og noe elevene får opplæring i.

Styrketrening og tøying er en viktig del av sirkusundervisningen. Det jobbes mot forestillinger/visninger i slutten av semestrene. Kulturskolen har to grupper med elever, begge lokalisert på Brekkåsen skole der vi har vårt lager med sirkusutstyr.

Torsdager kl.1700-1815 på Brekkåsen skole
Torsdager kl.1830-2000 på Brekkåsen skole