Sirkus

Sirkus eller Nysirkus er et tilbud til deg som er i alderen 9-19 år og som liker å være aktiv. På sirkus jobbes det med ulike typer sjonglering som f.eks baller, køller og diablo. Tissue-akrobatikk i taulignende laken festet i taket er også noe elevene får opplæring i.

Styrketrening og tøying er en viktig del av sirkusundervisningen. Det jobbes mot forestillinger/visninger i slutten av semestrene. Kulturskolen har 4 grupper med elever i tillegg til 2 fordypningsgrupper. Alle har undervisning i C-bygget ved Gimse skole der vi har vårt lager med sirkusutstyr.

Timeplan sirkus:

Onsdag kl. 16.00-17.00 Fordypning luftakrobatikk 1
Onsdag kl. 17.00-18.00 Fordypning enhjulssykkel
Onsdag kl. 17.00-18.00 Fordypning luftakrobatikk 2
Onsdag kl. 18.00-19.00 6.-7. trinn “Spurv”
Onsdag kl. 18.00-19.00 4.-5. trinn “Minions”
Torsdag kl. 17.00-18.30 Ungdom 1 “Flyvefisk”
Torsdag kl. 18.30-20.00 Ungdom 2 “Gazelle”