Undervisningstilbud - Sirkus

Sirkus eller Nysirkus er et tilbud til deg som er i alderen 10-19 år og som liker å være aktiv. På sirkus jobbes det med ulike typer sjonglering som f.eks baller, køller og diablo. Tissue-akrobatikk i taulignende laken festet i taket er også noe elevene får opplæring i.

Styrketrening og tøying er en viktig del av sirkusundervisningen. Det jobbes mot forestillinger/visninger i slutten av semestrene. Kulturskolen har tre grupper med elever, alle har undervisning i C-bygget ved Gimse skole der vi har vårt lager med sirkusutstyr.

Grupper med undervisning i C-bygget på Gimse skole:
Onsdager kl. 16.50-17.50
Torsdager kl. 17.00-18.15
Torsdager kl. 18.30-20.00