Om Kulturskolen

Kulturskolen i Melhus er med sine 750 elever en av fylkets største kulturskoler. Kulturskolen har egne lokaler på Melhus rådhus sentralt i kommunesenteret. Lokalene ligger nært til trafikknutepunkt både i forhold til buss og tog. På rådhuset har vi egne undervisningslokaler med spesialrom for musikk, drama, visuelle kunstfag, moderne musikkproduksjon samt lys- og lydteknikk. Kulturskolens administrasjon holder og til på rådhuset.

En stor del av kulturskolens undervisning skjer lokalt rundt om i kommunens skoler, noe som for mange øker tilgjengeligheten til våre tilbud. I tillegg har vi vårt dansetilbud lokalisert på Trøndertun folkehøgskole og våre sirkuselever holder til på Gimse skole.