Band


Et tilbud til ungdom i alderen 12 -19 år. Band er for deg som spiller aktivt på et instrument i kulturskolen og har lyst til å spille i band. Fokuset er på samspill, og aktuelle instrumenter er gitar, bass, trommesett, sang og piano/keyboard.

Hvis dere er flere som ønsker å spille sammen er det mulig å opplyse om dette i kommentarfeltet. Det tas hensyn til ønsker og alderssammensetning når vi setter sammen elevene i band. Tilbudet gis ved kulturskolens lokaler på Melhus rådhus.