Lokale DKS-produksjoner i Melhus

På denne siden finner du informasjon om de lokale DKS-produksjonene for skoleåret 2020-2021 og i tillegg de produksjonene som ble utsatt i forrige skoleår pga. Covid-19. Informasjon om DKS-produksjoner fra Trøndelag fylkeskommune finner du på www.dkstrondelag.no

Trykk på hvert bilde for å få åpne PDFen.