Tilbud

Hva vil du gjøre?

Kulturskolen i Melhus har et bredt spekter av undervisningstilbud som tilbys barn og ungdom. På disse sidene finner du informasjon om dans, drama, sirkus, musikk, visuelle kunstfag og musikkteknologi.

Søk gjerne ved å trykke på “Søk plass” øverst på siden. Da kommer du direkte til en søknadsportal – der du fyller inn nødvendig info.

Ledige plasser i vårsemesteret 2024

Trekkspill (fra 1.trinn. Vi har instrument til utlån. Undervisning tilbys på flere steder i kommunen.)

Fiolin (fra 1.trinn. Vi har instrument til utlån. Undervisning tilbys på flere steder i kommunen.)

Musikkmix (1.-2.trinn) på Melhus rådhus tirsdager kl. 17.00.

Sirkus (4.-6.trinn) i C-bygget ved Gimse skole torsdager kl. 16.30.

Visuelle kunstfag (ledige plasser til elever fra 6.trinn og oppover.
Undervisning på Melhus rådhus og Lundamo skole.)

Dans har ledig plass på flere grupper på Eid barne- og ungdomsskole og på Trøndertun folkehøgskole.
Se timeplanen på vår hjemmeside.