Undervisningstilbud - Visuelle kunstfag

Tilbud til barn og ungdom i alderen 9-19 år. I Visuelle kunstfag vil man få muligheten til å utforske materialer og eksperimentere i ulike uttrykksformer og teknikker. Eksempel er; maling med akryl, tegning med blyant og kull, collage, enkle grafiske teknikker samt skulpturelle arbeid i f.eks. leire, pappmasje, metalltråd/netting, tekstil og redesign ved gjenbruk av diverse materialer.

Det jobbes både individuelt og i samarbeidsprosjekter. Elevene vil oppleve å bli synliggjort gjennom utstillinger. Undervisningen foregår i seks aldersdelte partier fordelt på mandag og onsdag ettermiddag/kveld. Undervisningen er på Melhus rådhus og strekker seg over 12 kvelder pr. semester (høst/vår) med varighet 1,5 time pr kveld.